betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC
Typ: numer czasopisma
Donis-Diaz, Carlos A.; Bello, Rafael; Kacprzyk, Janusz
Linguistic data summarization using an enhanced genetic algorithm
Typ: artykuł
Tormási, Alex; Kóczy, László T.
Concept and development of a fuzzy-based multi-stroke character recognizer
Typ: artykuł
Wróblewski, Marcin
Quantum physics methods in share option valuation
Typ: artykuł
Fedak, Volodymyr; Nakonechnyy, Adrian
Spatio-temporal algorithm for coding artifacts reduction in highly compressed video
Typ: artykuł
Siderska, Julia
Application of neural networks for social capital analysis
Typ: artykuł
Lagun, Andriy
Cryptographic strength of a new symmetric block cipher based on Feistel network
Typ: artykuł
Sosnowski, Łukasz
Applications of comparators in data processing systems
Typ: artykuł
Lilik, Ferenc; Simonyi, Péter; Kóczy, László T.
Computational intelligence in performance evaluation and fault prognosis in telecommunication access networks
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/