Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC
typ: numer czasopisma
Donis-Diaz, Carlos A.; Bello, Rafael; Kacprzyk, Janusz
Linguistic data summarization using an enhanced genetic algorithm
typ: artykuł
Tormási, Alex; Kóczy, László T.
Concept and development of a fuzzy-based multi-stroke character recognizer
typ: artykuł
Wróblewski, Marcin
Quantum physics methods in share option valuation
typ: artykuł
Fedak, Volodymyr; Nakonechnyy, Adrian
Spatio-temporal algorithm for coding artifacts reduction in highly compressed video
typ: artykuł
Siderska, Julia
Application of neural networks for social capital analysis
typ: artykuł
Lagun, Andriy
Cryptographic strength of a new symmetric block cipher based on Feistel network
typ: artykuł
Sosnowski, Łukasz
Applications of comparators in data processing systems
typ: artykuł
Lilik, Ferenc; Simonyi, Péter; Kóczy, László T.
Computational intelligence in performance evaluation and fault prognosis in telecommunication access networks
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/