Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 34
12
następne

Ciężobka, Marek; Lisowski, Edward
Badanie luzów rozdzielacza hydraulicznego w obniżonej temperaturze
typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Metoda układów wieloczłonowych w systemach CAD
typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Badania symulacyjne układu hydraulicznego z regulatorem rozmytym o strukturze PI
typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Modelowanie przepływu ciepła przez izolację zbiorników kriogenicznych w module SolidWorks simulation
typ: artykuł
Dębiński, Tomasz; Głowacki, Mirosław
Parallel computing algorithm for rolling of slabs with semi-solid zone
typ: artykuł
Dindorf, Ryszard; Łaski, Paweł; Takoshoglu, Jakub; Woś, Piotr
Rozproszony system sterowania czasu rzeczywistego do serwonapędów płynowych
typ: artykuł
Dobrzańska-Danikiewicz, Anna
Komputerowo wspomagane metody foresightowe w zastosowaniu do inżynierii powierzchni
typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Drygała, Aleksandra; Poprawa, Mariusz
Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo
typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Honysz, Rafał
Analysis of alloying elements influence on properties of structural steel with use of material science virtual laboratory
typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Król, Mariusz
Predykcja własności odlewniczych stopów Mg na podstawie wyników analizy termiczno-derywacyjnej
typ: artykuł
Dobrzański, Leszek A.; Tański, Tomasz
Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji warunków obróbki cieplnej stopów Mg-Al
typ: artykuł
Domagała, Mariusz
Symulacja ruchu cieczy w zbiornikach przenośnych
typ: artykuł
Duda, Jan
Computer integrated development of processes and assembly systems
typ: artykuł
Duda, Piotr; Mazurkiewicz, Grzegorz
Optymalizacja ochładzania grubościennych elementów o złożonej geometrii z uwagi na naprężenia cieplne przy wykorzystaniu programu ANSYS CFX
typ: artykuł
Fabiś-Domagała, Joanna
Analiza FMEA napędów hydraulicznych z wykorzystaniem trybu kolorów indeksowych
typ: artykuł
Filipowska, Renata
Metoda iteracyjna rozwiązywania zagadnienia brzegowego z dodatkowym warunkiem brzegowym
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Zastosowanie algorytmów mrówkowych w rozwiązaniu problemu szeregowania zadań
typ: artykuł
Głowacki, Jarosław
Immersive 3D visualisation for CAD/CAM
typ: artykuł
Głowacki, Mirosław; Czubernat, Adam
Wizualizacja trójwymiarowych pól skalarnych z wykorzystaniem technik renderingu objętościowego
typ: artykuł
Hawryluk, Michał; Lisowski, Edward
Badania symulacyjne uszczelnienia siłownika hydraulicznego z wykorzystaniem systemu ANSYS
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/