Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Informatyka z. 1-I

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-631X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Computer Science and Information Systems
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 7

Deniziak, Stanisław; Tomaszewski, Robert
Kosynteza systemów wbudowanych o architekturze sieci jednoukładowych
typ: artykuł
Łukawska, Barbara
Dynamic classification: a novel approach to selection of complex objects
typ: artykuł
Łukawski, Grzegorz; Sapiecha, Krzysztof
Efficient data management on a multicomputer
typ: artykuł
Nowicka, Mirosława; Ojrzeńska-Wójter, Danuta
Synteza układów kombinacyjnych w strukturach FPGA z wbudowanymi blokami pamięci
typ: artykuł
Sapiecha, Krzysztof; Strug, Joanna
An application of UML models for semi-automated generation of test scenarios for validation of object oriented systems against specification requirements
typ: artykuł
Trawczyński, Dawid; Sosnowski, Janusz
Fault injection testing of safety-critical applications
typ: artykuł
Wiśniewski, Mariusz; Deniziak, Stanisław
Dekompozycja symboliczna wielowartościowych funkcji implementowanych w technologii FPGA
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/