Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 15

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2004
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 15
typ: numer czasopisma
Płuska, Ireneusz; Mamoń, Agata; Kubiena, Jacek
Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej
typ: artykuł
Chodkowska, Wiesława
Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli
typ: artykuł
Sobol, Leszek
Klasztor ss. Norbertanek w Imbramowicach. Uwagi do historii i problemów konserwatorskich
typ: artykuł
Kadłuczka, Katarzyna
Problematyka rozwarstwiania gotyckich malowideł sztalugowych na drewnie na przykładzie tryptyku z Łącka (II ćw. XV wieku)
typ: artykuł
Jankowski, Ludomir; Jasieńko, Jerzy; Styś, Dariusz
Badania wybranych połączeń klejowych przydatnych w rehabilitacji i wzmacnianiu zginanych belek drewnianych z wykorzystaniem elastooptyki
typ: artykuł
Matkowski, Zygmunt; Jasieńko, Jerzy; Bednarz, Łukasz
Stalowe ściągi wklejane - technologia przydatna w usztywnianiu murów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych z bogato dekorowanymi fasadami
typ: artykuł
Białko, Piotr
Konserwacja elewacji Starego Ratusza w Olsztynie wraz z przywróceniem walorów gotyckiej budowli przeprowadzona w 2003 roku
typ: artykuł
Morysiński, Tadeusz; Rulewicz, Jacek
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków - najważniejsze zadania
typ: artykuł
Szermer, Bohdan
Retroizacja. Co to jest i dokąd prowadzi?
typ: artykuł
Brykowska, Maria
Jerzy Adam Miłobędzki (1924-2003)
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Lech Kalinowski (1920-2004)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/