betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 16

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2004
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 16
Typ: numer czasopisma
Kadłuczka, Andrzej
Projekt nowej nawierzchni Rynku Głównego w Krakowie i modernizacji jego infrastruktury podziemnej
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Krajobraz wielokulturowy Przemyśla
Typ: artykuł
Schubert, Jan
Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy J. Słowackiego - trochę historii i problemy współczesne
Typ: artykuł
Soran-Maluty, Natalia
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy w Witowie (gmina Koszyce, woj. małopolskie). Odkrycie szesnastowiecznej polichromii, historia i technologia
Typ: artykuł
Ajdukiewicz, Andrzej; Malczyk, Andrzej; Właszczuk, Marek
Rekonstrukcja i modernizacja zamku w Rybniku
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Majchrzak, Włodzimierz; Rapp, Piotr; Słowek, Grzegorz
Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (cz. II)
Typ: artykuł
Rozmarynowska, Katarzyna
Z działalności dziewiętnastowiecznych gdańskich towarzystw upiększania miasta
Typ: artykuł
Engel, Lech J.; Jasieńko, Jerzy; Miśków, Ryszard
Wpływ rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych na stan zachowania więźb dachowych w obiektach zabytkowych, na przykładzie dachu w kościele św. Doroty we Wrocławiu
Typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Bernardynek w Krakowie - przywrócenie renesansowej loggii arkadowej dawnego dworu Lanckorońskich
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Problemy konserwatorskie zamku w Dzikowie
Typ: artykuł
Chlebowska, Daria
Trwała ruina w Polsce koniecznym świadkiem historycznego krajobrazu
Typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Badania archeologiczne i archeologiczno-konserwatorskie nad późnym średniowieczem i nowożytnością w Polsce w latach 1972-1995
Typ: artykuł
Napierała, Piotr
Kotlina Jeleniogórska - konieczność ochrony krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/