betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9793)
    Artykuły i Czasopisma (7104)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37823)
Inne bazy bibliograficzne (9027)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1846)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2005
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 18
Typ: numer czasopisma
Pawłowska, Monika
Problematyka ikonograficzna, konstrukcyjna i konserwatorska siedemnastowiecznej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
Typ: artykuł
Siewniak, Marek; Siewniak, Margarita
Zintegrowany pomiar statyki drzewa
Typ: artykuł
Stawiska, Natalia; Stawiski, Bohdan
Rewaloryzacja murów w obiektach zabytkowych
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie w granicach kasztelanii chrzanowskiej
Typ: artykuł
Jankowski, Ludomir; Engel, Lech J.; Jasieńko, Jerzy
Praca statyczna wybranych połączeń występujących w drewnianych obiektach historycznych
Typ: artykuł
Marczak, Jan; Sarzyński, Antoni
Kopuła Kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu
Typ: artykuł
Sobol, Leszek
Współczesne oblicze zamku w Tęczynie
Typ: artykuł
Sobol, Leszek
Wybrane realizacje sakralne architekta i budowniczego jezuickiego Jana Marii Bernardoniego działającego w Polsce w końcu XVI w. i początku XVII w.
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
15 Zgromadzenie Generalne ICOMOS-u w Xi'an w Chinach
Typ: artykuł
Gromnicki, Jan
Profesor Leszek Dzięgiel (1931-2005)
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/