Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39997)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 19

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2006
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 19
typ: numer czasopisma
Gawlicki, Marcin
Architektoniczne relikty gdańskiej Szkoły Fechtunku
typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ochrona najnowszej architektury „historycznej”
typ: artykuł
Kornecki, Bogusław
Adaptacja i remont budynku dawnej Elektrowni Tramwajowej na Muzeum Powstania Warszawskiego : Problemy przy oczyszczaniu murów ceglanych i innych wyrobów ceramicznych z warstw zapraw wapienno-cementowych, obrzutek cementowych oraz innych modyfikowanych zapraw mineralnych
typ: artykuł
Morysiński, Tadeusz
Archeologia w procesie rewaloryzacji ogrodów. Trudne początki
typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew
Szydłów – niezwykły krajobraz warowny w skali Europy
typ: artykuł
Przesmycka, Elżbieta; Pytlarz, Elżbieta
Kamienice przy ulicy Grodzkiej 20 w Lublinie. Niezrealizowana szansa rewitalizacji
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Rymanów Zdrój. W obronie krajobrazu kulturowego
typ: artykuł
Widera, Barbara
Architektura Franka O. Gehry – stałość wzmienności
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Koncepcja „Rynku Podziemnego” w Krakowie
typ: artykuł
Buśko, Cezary
Wstępne wyniki badań archeologiczno- -architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005-2006 roku
typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac na obszarze płyty Rynku Głównego w Krakowie
typ: artykuł
Szlezynger, Piotr S.
Projekty odbudowy dworu Eleonory Wodzickiej w Korzkwi oraz rewaloryzacji założenia parkowego
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Rewaloryzacja zamku w Dzikowie
typ: artykuł
Włodarczyk, Małgorzata
Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury architektury współczesnej?
typ: artykuł
Pawłowski, Krzysztof
Od ewidencji gminnej do listy dziedzictwa światowego
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/