betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 19

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2006
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 19
Typ: numer czasopisma
Gawlicki, Marcin
Architektoniczne relikty gdańskiej Szkoły Fechtunku
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ochrona najnowszej architektury „historycznej”
Typ: artykuł
Kornecki, Bogusław
Adaptacja i remont budynku dawnej Elektrowni Tramwajowej na Muzeum Powstania Warszawskiego : Problemy przy oczyszczaniu murów ceglanych i innych wyrobów ceramicznych z warstw zapraw wapienno-cementowych, obrzutek cementowych oraz innych modyfikowanych zapraw mineralnych
Typ: artykuł
Morysiński, Tadeusz
Archeologia w procesie rewaloryzacji ogrodów. Trudne początki
Typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew
Szydłów – niezwykły krajobraz warowny w skali Europy
Typ: artykuł
Przesmycka, Elżbieta; Pytlarz, Elżbieta
Kamienice przy ulicy Grodzkiej 20 w Lublinie. Niezrealizowana szansa rewitalizacji
Typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Rymanów Zdrój. W obronie krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł
Widera, Barbara
Architektura Franka O. Gehry – stałość wzmienności
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Koncepcja „Rynku Podziemnego” w Krakowie
Typ: artykuł
Buśko, Cezary
Wstępne wyniki badań archeologiczno- -architektonicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2005-2006 roku
Typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac na obszarze płyty Rynku Głównego w Krakowie
Typ: artykuł
Szlezynger, Piotr S.
Projekty odbudowy dworu Eleonory Wodzickiej w Korzkwi oraz rewaloryzacji założenia parkowego
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Rewaloryzacja zamku w Dzikowie
Typ: artykuł
Włodarczyk, Małgorzata
Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury architektury współczesnej?
Typ: artykuł
Pawłowski, Krzysztof
Od ewidencji gminnej do listy dziedzictwa światowego
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/