betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 20

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2006
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 22
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 20
Typ: numer czasopisma
Witwicki, Michał
Aktualne problemy iluminacji obiektów zabytkowych
Typ: artykuł
Mączyński, Dominik
Iluminacje zabytków – wposzukiwaniu kryteriów oceny
Typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Barok i rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy i konserwacji
Typ: artykuł
Jaskanis, Paweł
Przywracanie koloru na elewacjach Pałacu Wilanowskiego
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowe życie architektury
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Trojnar, Bogusław
Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla cz. II
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą : Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
Typ: artykuł
Kwiatkowska-Baster, Bogusława
OLINT – OLINTHOS – uwagi o architekturze
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiektów sakralnych w Europie (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł
Wańkowicz, Magdalena M.
Rola działki miejskiej w procesie lokacyjnym na przykładzie miasta Dzierżoniowa
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Engel, Lech J.
Badania, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji ceglanej kopuły kościoła św. Jana w Owińskach
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ochrona drewnianej architektury sakralnej w projekcie Unii Europejskiej
Typ: artykuł

Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej
Typ: artykuł
Zalewski, Władysław
Znaczenie zagranicznych praktyk studentów uczelni konserwatorskich na terenie Włoch i Francji 1990-2000
Typ: artykuł
Pawlicki, Maciej
Studia, inwentaryzacje i badania architektoniczne chorwackiego dziedzictwa kulturowego w regionie Istrii. Wymienne praktyki studentów architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu w Zagrzebiu (1979-1990)
Typ: artykuł
Czubiński, Jacek
Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej na Ukrainie
Typ: artykuł
Wrana, Jan; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu
Typ: artykuł
Rosińska-Stochaj, Karolin
Pałac faraona Echnatona w Amarnie
Typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Obiekty konserwowane przez polskich konserwatorów poza granicami kraju. Kilka refleksji z dyskusji
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/