Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10319)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (716)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1892)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39997)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 20

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2006
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 22
12
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 20
typ: numer czasopisma
Witwicki, Michał
Aktualne problemy iluminacji obiektów zabytkowych
typ: artykuł
Mączyński, Dominik
Iluminacje zabytków – wposzukiwaniu kryteriów oceny
typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Barok i rokoko na Łotwie. Pałac książąt Kurlandii w Jełgawie. Kartki z dziejów budowy i konserwacji
typ: artykuł
Jaskanis, Paweł
Przywracanie koloru na elewacjach Pałacu Wilanowskiego
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowe życie architektury
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Trojnar, Bogusław
Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla cz. II
typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą : Myślenice. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
typ: artykuł
Kwiatkowska-Baster, Bogusława
OLINT – OLINTHOS – uwagi o architekturze
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Współczesne sposoby rewaloryzacji i adaptacji ruin obiektów sakralnych w Europie (na wybranych przykładach)
typ: artykuł
Wańkowicz, Magdalena M.
Rola działki miejskiej w procesie lokacyjnym na przykładzie miasta Dzierżoniowa
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Engel, Lech J.
Badania, konserwacja i wzmocnienie konstrukcji ceglanej kopuły kościoła św. Jana w Owińskach
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ochrona drewnianej architektury sakralnej w projekcie Unii Europejskiej
typ: artykuł

Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej
typ: artykuł
Zalewski, Władysław
Znaczenie zagranicznych praktyk studentów uczelni konserwatorskich na terenie Włoch i Francji 1990-2000
typ: artykuł
Pawlicki, Maciej
Studia, inwentaryzacje i badania architektoniczne chorwackiego dziedzictwa kulturowego w regionie Istrii. Wymienne praktyki studentów architektury Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu w Zagrzebiu (1979-1990)
typ: artykuł
Czubiński, Jacek
Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej na Ukrainie
typ: artykuł
Wrana, Jan; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Konserwacje polskich architektów poza granicami kraju. Rewaloryzacja placu Chlebnaja Płoszczad w Riazaniu
typ: artykuł
Rosińska-Stochaj, Karolin
Pałac faraona Echnatona w Amarnie
typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Obiekty konserwowane przez polskich konserwatorów poza granicami kraju. Kilka refleksji z dyskusji
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/