Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10297)
    Artykuły i Czasopisma (7442)
    Publikacje książkowe (714)
    Materiały konferencyjne (210)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39901)
Inne bazy bibliograficzne (14225)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7335)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 12. Civil Engineering iss. 4-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 12. Civil Engineering iss. 4-B
typ: numer czasopisma
Deja, Barbara Maria
Renovation of the historic Olsztyn villa Casablanca
typ: artykuł
Furtak, Kazimierz
Fatigue bearing strength of connection with flexible connectors
typ: artykuł
Gwóźdź, Marian
Differentiating the reliability of aluminum structures
typ: artykuł
Pazdanowski, Michał
Residual stresses as a factor of railroad rail fatigue
typ: artykuł
Pięciorak, Edyta
The influence of support widths of trapezoidal sheets on local transverse resistance of the web according to PN-EN 1993-1-3
typ: artykuł
Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Mechanical properties of structural stainless steels
typ: artykuł
Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Physical and technological properties of structural stainless steel
typ: artykuł
Żwirek, Paweł
Statistical research of steel grades: DX51D, DX52D and DX53D
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/