Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 23

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2008
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 23
typ: numer czasopisma
Kadłuczka, Andrzej
Idea zrównoważonego rozwoju a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie Florencji i Krakowa
typ: artykuł
Czerner, Rafał; Medeksza, Stanisław
Pomnik komemoratywny Kommodusa z domu H21c w Marinie El-Alamein
typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew; Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Rymsza-Mazur, Wojciech; Chajdys, Karol
Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz
typ: artykuł
Schubert, Jan
Kim byli? - kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu latach 1915-1916
typ: artykuł
Żelbromski, Jan
Zagadnienia estetyczne w konserwacji malarstwa ściennego na przykładzie wybranych zabytków wrocławskich
typ: artykuł
Krause, Janusz; Mróz, Janusz A.
Kopia konnego pomnika Bartolomea Colleoniego. Zagadnienie eksponowania kopii dzieł sztuki
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Współczesne interwencje w średniowiecznych zamkach Europy Zachodniej
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Bednarz, Łukasz
Metody wzmacniania zabytkowych sklepień ceglanych akceptowalne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Oleszek, Rafał
Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl
typ: artykuł
Mróz, Janusz A.; Zacharski, Andrzej
Symbolika i magia Oraculum w Wilanowie
typ: artykuł
Napierała, Piotr
Pałac i park w Wojanowie, perla Kotliny Jeleniogórskiej
typ: artykuł
Mróz, Janusz A.
"Chłopiec z łabędziem" z Ogrodu Różanego w Wilanowie
typ: artykuł
Skrzyński, Marek
Rewaloryzacja i rewitalizacja kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
typ: artykuł
Jaskanis, Paweł; Szpanowski, Piotr
O potrzebie strategii zarządzania historyczną rezydencją - przypadek wilanowski
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
To już 10 lat...
typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/