betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 23

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2008
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 23
Typ: numer czasopisma
Kadłuczka, Andrzej
Idea zrównoważonego rozwoju a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie Florencji i Krakowa
Typ: artykuł
Czerner, Rafał; Medeksza, Stanisław
Pomnik komemoratywny Kommodusa z domu H21c w Marinie El-Alamein
Typ: artykuł
Myczkowski, Zbigniew; Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga; Rymsza-Mazur, Wojciech; Chajdys, Karol
Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz
Typ: artykuł
Schubert, Jan
Kim byli? - kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu latach 1915-1916
Typ: artykuł
Żelbromski, Jan
Zagadnienia estetyczne w konserwacji malarstwa ściennego na przykładzie wybranych zabytków wrocławskich
Typ: artykuł
Krause, Janusz; Mróz, Janusz A.
Kopia konnego pomnika Bartolomea Colleoniego. Zagadnienie eksponowania kopii dzieł sztuki
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Współczesne interwencje w średniowiecznych zamkach Europy Zachodniej
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Bednarz, Łukasz
Metody wzmacniania zabytkowych sklepień ceglanych akceptowalne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Oleszek, Rafał
Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl
Typ: artykuł
Mróz, Janusz A.; Zacharski, Andrzej
Symbolika i magia Oraculum w Wilanowie
Typ: artykuł
Napierała, Piotr
Pałac i park w Wojanowie, perla Kotliny Jeleniogórskiej
Typ: artykuł
Mróz, Janusz A.
"Chłopiec z łabędziem" z Ogrodu Różanego w Wilanowie
Typ: artykuł
Skrzyński, Marek
Rewaloryzacja i rewitalizacja kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
Typ: artykuł
Jaskanis, Paweł; Szpanowski, Piotr
O potrzebie strategii zarządzania historyczną rezydencją - przypadek wilanowski
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
To już 10 lat...
Typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/