Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 24

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2008
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 24
typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Johann Daniel Felsko (1813-1902) Architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi
typ: artykuł
Tajchman, Jan
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury
typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego
typ: artykuł
Gosztyła, Marek; Sokołowska, Monika
Preliminarium do badań nad typologią kamienicy jarosławskiej
typ: artykuł
Malik, Rafał
Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego
typ: artykuł
Landecka, Halina
Wokół koncepcji Placu Litewskiego w Lublinie
typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Problematyka ochrony dóbr kultury w województwie podkarpackim w świetle planowanych działań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Początek rewaloryzacji zamku w Dzikowie
typ: artykuł
Sobol, Leszek
Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht
typ: artykuł
Godula-Węcławowicz, Róża
Wspomnienie o Profesorze Romanie Reinfussie w dziesięciolecie śmierci
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/