betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20

Buśko, Małgorzata; Mika, Monika; Przewięźlikowska, Anna
Wpływ nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu na wysokość opłat urzędowych naliczanych przez ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) oraz ODGiK (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Nering, Konrad
System telemetryczny wybranych wielkości hydrometeorologicznych
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Sorkowska, Kinga
Zastosowanie systemu regulatora rozmytego w dozowaniu helu, azotu i tlenu w ramach mieszanki „bestmix”
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych przy określonych warunkach na trajektoriach stanów. Część I
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Sterowanie systemem zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych przy określonych warunkach na trajektoriach stanów. Część II
Typ: artykuł
Czado, Bartłomiej; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Pietras, Jan S.
Wpływ zanieczyszczeń olejowych na wytrzymałość na ścinanie i nośność gruntów piaszczystych
Typ: artykuł
Gwóźdź, Rafał; Grodecki, Michał
Analiza możliwości zastosowania osadów spoistych zbiornika rożnowskiego do uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł
Jagoda, Agnieszka; Żukowski, Witold; Dąbrowska, Barbara
Kofeina w rzekach Krakowa
Typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Opróżnianie dwóch komór zbiornika, w przypadku gdy w początkowej chwili procesu komora wylotowa jest już częściowo opróżniona
Typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Wyrównywanie poziomów cieczy w trzech komorach zbiornika stacji zlewnej typu Perfektus
Typ: artykuł
Kocwa-Haluch, Renata; Woźniakiewicz, Teresa
Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jej rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków
Typ: artykuł
Mirek, Grzegorz
Automatyzacja wyznaczania przemieszczeń względnych w obrębie szczelin dylatacyjnych
Typ: artykuł
Nering, Konrad
System GRASS – możliwości i zastosowania. Część 2
Typ: artykuł
Polus, Michał; Kocwa-Haluch, Renata
Analiza obecności Cryptosporidium sp. w ściekach komunalnych metodą RFLP-PCR
Typ: artykuł
Sikorska-Bączek, Renata
Ziębiarki absorpcyjne z systemem akumulacji zimna w postaci zawiesiny lodowej w klimatyzacji
Typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Modelowanie bifurkacji przepływu w kanale otwartym z przelewem bocznym
Typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Numeryczne modelowanie dwuwymiarowego pola przepływu na obszarach zalewowych
Typ: artykuł
Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek
Analiza termiczna w badaniach materiałów biologicznych
Typ: artykuł
Ściężor, Tomasz; Kubala, Marek
Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski
Typ: artykuł
Wilk, Paweł; Szalińska, Ewa
Microtox jako narzędzie do oceny toksyczności osadów dennych
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/