Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 26

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2009
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 73
1234
następne


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 26
typ: numer czasopisma
Napierała, Piotr
Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia
typ: artykuł
Płuska, Ireneusz
800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich – rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym
typ: artykuł
Edwards, Howell G.M.
Raman spectroscopic analysis of art and archaeological artefacts of relevance to the preservation of cultural heritage: the illumination of ancient mysteries
typ: artykuł
Marczak, Jan; Koss, Andrzej
Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki
typ: artykuł
Szeląg, Henryk; Skorek, Aleksandra
Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego
typ: artykuł
Wala, Danuta; Rosiek, Genowefa
Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem różnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych
typ: artykuł
Targowski, Piotr; Rouba, Bogumiła J.; Karaszkiewicz, Paweł; Iwanicka, Magdalena; Tymińska-Widmer, Ludmiła; Łękawa-Wysłouch, Teresa; Kwiatkowska, Ewa A.; Sylwestrzak, Marcin
Optyczna Koherentna Tomografia OCT – nowe narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnych
typ: artykuł
Moczko, Andrzej; Dmochowski, Grzegorz; Berkowski, Piotr
Badania żelbetowej konstrukcji basenu z lat 30. XX wieku
typ: artykuł
Wesołowska, Maria
O podatności na wykwity współczesnych murów licowych
typ: artykuł
Rokiel, Maciej; Magott, Cezariusz
Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme
typ: artykuł
Barazzetti, Luigi; Binda, Luigia; Scaioni, Marco; Taranto, Paolo
Importance of the geometrical survey for structural analyses and design for intervention on c.h. buildings: application to a Mỹ Sơn temple in Vietnam
typ: artykuł
Borri, Antonio; Corradi, Marco; Speranzini, Emanuela; Giannantoni, Andrea
Rubble stone masonry strengthened using “reticolatus” system
typ: artykuł
Mantegazza, Giovanni
Efficacy of FRCM in earthquake – proofing of the Church of Madonna di Centurelle (L’Aquila – Italy)
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Engel, Lech; Kondolewicz, Adam
Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w stabilizacji i ekspozycji ruin obiektów kamiennych na przykładzie Zamku „Lenno” we Wleniu
typ: artykuł
Di Tommaso, Angelo
Injured architectural heritage in L’Aquila after the earthquake 2009: some general remarks
typ: artykuł
Modena, Claudio; Valluzzi, Maria Rosa; Da Porto, Francesca; Casarin, Filippo; Garbin, Enrico; Munari, Marco; Mazzon, Nicola; Panizza, Matteo; Dalla Benetta, Massimo; Bettiol, Giulia
Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions
typ: artykuł
Ottoni, Federica; Coisson, Eva; Blasi, Carlo
Empiricism reappraisal in ancient buildings structural analysis. The masonry domes, from historical debates to numerical models
typ: artykuł
Roca, Pere
Contribution of numerical modeling to the study of historical structures
typ: artykuł
Czapliński, Kazimierz; Gawron, Krzysztof
O technikach wykonania ceglanych konstrukcji murowych
typ: artykuł

1234
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/