Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 13. Mechanics iss. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Technical Transactions iss. 13. Mechanics iss. 2-M
typ: numer czasopisma
Książek, Marek A.; Nowak, Marcin
Description and analysis of the human radius bone
typ: artykuł
Książek, Marek A.; Tarnowski, Janusz
Construction of a new stand for investigating the influence of whole body vibration on man
typ: artykuł
Nowak, Marcin; Wikłacz, Marcin
Numerical modeling of the dynamic impact of transport stretchers on patients in a moving ambulance
typ: artykuł
Przydróżny, Edward; Szczęśniak, Sylwia; Walaszczyk, Juliusz
Vibration isolation of variable fan speed in HVAC systems
typ: artykuł
Sapiński, Bogdan; Szydło, Zbigniew
Prototype constructions of magnetorheological dampers with energy harvesting capability
typ: artykuł
Snamina, Jacek; Sapiński, Bogdan
Analysis of an automotive vehicle engine mount based on a squeeze-mode magnetorheological damper
typ: artykuł
Tomczak-Horyń, Kamila; Knosala, Ryszard
Evaluation of employee creativity in the context of a production accounting system
typ: artykuł
Wasilewska, Barbara; Knosala, Ryszard
Stimulating technical solutions using a heuristic method
typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta
The effect of the addition of boron on the densification, microstructure and properties of sintered 17-4 PH stainless steel
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/