betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37340)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 18. Chemistry iss. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Technical Transactions iss. 18. Chemistry iss. 1-Ch
Typ: numer czasopisma
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Batch adsorption in a finite volume reservoir – application of an approximate kinetic model
Typ: artykuł
Janiczek, Witold
A simplified model of the absorptive-regenerative process in the technology of nitric acid production
Typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Kupiec, Krzysztof; Mółka, Aneta
The application of novel organic deemulsifiers for the separation of oil-in-water emulsions
Typ: artykuł
Kuc, Joanna; Grochowalski, Adam
Methods for the determination of hexabromocyclododecane in food
Typ: artykuł
Kwasek, Beata; Bogdał, Dariusz
The use of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of knee cartilage
Typ: artykuł
Larwa, Barbara; Kupiec, Krzysztof
Temperature profiles in ground heat exchangers
Typ: artykuł
Marszałek, Marta; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Physicochemical and microbiological characteristics of pig slurry
Typ: artykuł
Parvinen, Pekka; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Simplified methods for the determination of hydrogen sulphide acid in sediment contaminated by mining activities
Typ: artykuł
Sikora, Teodora; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Prospects of using mechanochemical syntheses in the fabrication of composite powders for tribotechnology
Typ: artykuł
Stanuch, Krzysztof
Influence of vanadium dopping on dielectric properties of barium titanate ceramics
Typ: artykuł
Tabiś, Bolesław S.; Stryjewski, Wojciech S.
Advantages of the application of fluidized bed bioreactors to a microbiological nitrification process
Typ: artykuł
Wassilkowska, Anna; Czaplicka-Kotas, Anna; Zielina, Michał; Bielski, Andrzej
An analysis of the elemental composition of micro-samples using EDS technique
Typ: artykuł
Ziętek, Dorota
Diffused phase transition in polycrystalline (Ba0.70Pb0.30)(Ti0.70Sn0.30)O3
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/