Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 28

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2010
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 28
typ: numer czasopisma
Kunkel, Robert
Profesor Andrzej Tomaszewski (1934-2010)
typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Mroczek, Piotr; Bednarz, Łukasz
Konserwacja konstrukcyjna z użyciem nowych technik na przykładzie kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich
typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Z problemów koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część I
typ: artykuł
Bajno, Dariusz; Bednarz, Łukasz
Kościół w Prószkowie na Opolszczyźnie jako przykład powtarzalnych wyzwań przy ratowaniu historycznych obiektów budownictwa sakralnego - badania, wytyczne konstrukcyjno-konserwatorskie
typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Kościół na Błoniu w Przemyślu
typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Odważna współczesna realizacja wzabytkowym środowisku
typ: artykuł
Zimna-Kawecka, Karolina
Ewidencja zabytków architektury - kilka uwag i pytań w związku z nowelizacją Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Ecclesia de novo constructa Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historia zagospodarowania przestrzennego miasta "kazimierzowskiego" w Małopolsce na przykładzie Skawiny
typ: artykuł
Węcławowicz, Jacek
Konstrukcja ciesielska wnętrza wieży hejnałowej kościoła Mariackiego w Krakowie. Zapomniane źródło do dziejów budowy
typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Trzeci etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie
typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Uwagi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o stratach powodziowych w województwie małopolskim w 2010 r.
typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Kowalówka. Miejsce, gdzie piękno jest ukryte...
typ: artykuł
Łojewski, Tomasz
Zabytki w laboratorium. Projekty realizowane na Wydziale Chemii UJ
typ: artykuł
Mączyński, Dominik
Nowoczesne szkło w zabytkach. Zastosowania i zagrożenia
typ: artykuł
Osiński, Andrzej
Beskidzkie martyriony Duszana Jurkoviča
typ: artykuł
Barnat-Hunek, Danuta; Iwanek, Anna
Badania nad hydrofobizacją zniszczonych murów ceglanych na przykładzie Pawilonu I Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie
typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Raport o stanie zniszczeń spowodowanych powodzią w maju 2010 roku na Podkarpaciu
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/