betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 28

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2010
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 20


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 28
Typ: numer czasopisma
Kunkel, Robert
Profesor Andrzej Tomaszewski (1934-2010)
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Mroczek, Piotr; Bednarz, Łukasz
Konserwacja konstrukcyjna z użyciem nowych technik na przykładzie kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich
Typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Z problemów koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część I
Typ: artykuł
Bajno, Dariusz; Bednarz, Łukasz
Kościół w Prószkowie na Opolszczyźnie jako przykład powtarzalnych wyzwań przy ratowaniu historycznych obiektów budownictwa sakralnego - badania, wytyczne konstrukcyjno-konserwatorskie
Typ: artykuł
Gosztyła, Marek
Kościół na Błoniu w Przemyślu
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Odważna współczesna realizacja wzabytkowym środowisku
Typ: artykuł
Zimna-Kawecka, Karolina
Ewidencja zabytków architektury - kilka uwag i pytań w związku z nowelizacją Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Typ: artykuł
Stala, Klaudia
Ecclesia de novo constructa Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historia zagospodarowania przestrzennego miasta "kazimierzowskiego" w Małopolsce na przykładzie Skawiny
Typ: artykuł
Węcławowicz, Jacek
Konstrukcja ciesielska wnętrza wieży hejnałowej kościoła Mariackiego w Krakowie. Zapomniane źródło do dziejów budowy
Typ: artykuł
Wójcik-Łużycki, Adam
Trzeci etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie
Typ: artykuł
Janczykowski, Jan
Uwagi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o stratach powodziowych w województwie małopolskim w 2010 r.
Typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Kowalówka. Miejsce, gdzie piękno jest ukryte...
Typ: artykuł
Łojewski, Tomasz
Zabytki w laboratorium. Projekty realizowane na Wydziale Chemii UJ
Typ: artykuł
Mączyński, Dominik
Nowoczesne szkło w zabytkach. Zastosowania i zagrożenia
Typ: artykuł
Osiński, Andrzej
Beskidzkie martyriony Duszana Jurkoviča
Typ: artykuł
Barnat-Hunek, Danuta; Iwanek, Anna
Badania nad hydrofobizacją zniszczonych murów ceglanych na przykładzie Pawilonu I Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie
Typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Raport o stanie zniszczeń spowodowanych powodzią w maju 2010 roku na Podkarpaciu
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/