Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Zimna-Kawecka, Karolina

Ewidencja zabytków architektury - kilka uwag i pytań w związku z nowelizacją Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

typ: artykuł

 

Wariant tytułu Register of architecture monuments - a few comments and queries in connection with the amendment to the Act from 23.07.2003 concerning monument protection and care for monuments
Data wydania 2010
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Język polski
angielski

tematyka
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków architektury, w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: UOZ), która weszła w życie ... więcej

The article concerns the issue of voivodeship and district registers of architecture monuments, in connection with the amendment to the Monument Protection Act (further: MPA) which came into effect on ... więcej
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Afiliacja publikacji/Instytut PK Zbiory cyfrowe BPK [—]

zasób
Plik zasobu ZimnaKaweckaK_EwidencjaZabytkow.pdf
Format pdf
Licencja Creative Commons; cc by nc sa 3.0 pl (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach)
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 3086

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/