betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 29

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2011
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 29
Typ: numer czasopisma
Tołłoczko, Zdzisława
Z zagadnień koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu. Część II
Typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Klasztor oo. Bonifratrów w Przemyślu - zabytek o zapomnianej dziś funkcji
Typ: artykuł
Gyurkovich, Mateusz
MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu
Typ: artykuł
Socha, Anna; Gosztyła, Marek
Przemiany przestrzenne oraz architektoniczne wzgórza św. Mikołaja w Jarosławiu
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Nowy Jork - architektura i rozwój przestrzenny do koñca XIX wieku
Typ: artykuł
Malesza, Mikołaj; Miedziałowski, Czesław; Malesza, Jarosław
Wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
Typ: artykuł
Kwiatkowska-Baster, Bogusława
Starożytności egipskie w XIX wieku, na podstawie twórczości Davida Robertsa i XIX-wiecznej prasy angielskiej
Typ: artykuł
Węcławowicz, Jacek
Kościół pofranciszkański w Wodzisławiu Śląskim. Zagadnienia historyczne i konserwatorskie
Typ: artykuł
Kucia, Natalia
Wpływ oryginalnej symboliki polichromowanej rzeźby drewnianej "Chrystus Ukrzyżowany na Palmie" z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie na kreację estetyczną procesu konserwatorskiego
Typ: artykuł
Wilczkiewicz, Małgorzata
Central Park w Nowym Jorku, jego geneza i teraźniejszość
Typ: artykuł
Bogdanowska, Monika
Konserwatorska Wieża Babel
Typ: artykuł
Stojak, Grażyna
Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną
Typ: artykuł
Kulig, Anna
Historia miasta zapisana w jego murach - refleksje o autentycznych pozostałościach i przeszłości odczytanej z ikonografii
Typ: artykuł
Stojak, Natalia
Sacrum w drewnie
Typ: artykuł
Wierzbicka, Bożena
Witold Straus (1932-2011)
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/