betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 17. Fundamental Sciences iss. 3-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 17. Fundamental Sciences iss. 3-NP
Typ: numer czasopisma
Grzech, Magdalena
A new approach to bounded linear operators on C(ω*)
Typ: artykuł
Grzech, Magdalena
Some remarks on non-separable gaps in P(ω)/fin
Typ: artykuł
Grzech, Magdalena
Some remarks on Hausdorff gaps and automorphisms of P(ω)/fin
Typ: artykuł
Herzog, Monika
The degree of approximation of functions from exponential weight spaces
Typ: artykuł
Krech, Grażyna
An investigation of the approximation of functions of two variables by the Poisson integral for Hermite expansions
Typ: artykuł
Milian, Anna
Simple chooser options with MAPLE
Typ: artykuł
Gębarowski, Robert
Monte Carlo simulations of the Ising model on a square lattice with random Gaussian interactions
Typ: artykuł
Osak, Andrzej
Relaxation currents in the non-morphotropic region of PZT-PFS ferroelectric ceramics
Typ: artykuł
Szmagliński, Adam; Czajkowski, Grzegorz
Optimal investment horizons for the main indices of the Warsaw Stock Exchange
Typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
The structure of neutron stars with localized protons
Typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
Temperature evolution of thermodynamic functions from symmetric to asymmetric nuclear matter
Typ: artykuł
Wójcik, Włodzimierz
Temperature dependence of proton localization for Skyrme nuclear interactions
Typ: artykuł
Baran, Mateusz
Multivariate function approximation using sparse grids and High Dimensional Model Representation – a comparison
Typ: artykuł
Niewiarowski, Artur; Stanuszek, Marek
Parallelization of the Levenshtein distance algorithm
Typ: artykuł
Zabawa, Piotr; Stanuszek, Marek
Characteristics of the context-driven meta-modeling paradigm (CDMM-P)
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/