Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 15. Architecture iss. 8-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 24
12
następne


Technical Transactions iss. 15. Architecture iss. 8-A
typ: numer czasopisma
Chudy, Magdalena
Vertical garden
typ: artykuł
Drapella-Hermansdorfer, Alina
The landscape plan for the Sleza River Park in Wroclaw: new organizational and technical solutions
typ: artykuł
Kuc, Sabina
Technologies and innovations at the IBA and IGS exhibitions – Hamburg 2013
typ: artykuł
Ruban, Lyuda
Three states of water: how technology makes “water” a construction material
typ: artykuł
Domański, Tomasz
Reliability of glued timber roofs belonging to CC3 class consequences of failure
typ: artykuł
Kinash, Roman; Bilozir, Vitalij
Deformational calculation method of bearing capability of fiber-concrete steel bending elements
typ: artykuł
Kinash, Roman; Gladyshev, Dmytro
Analysis of factors that influence longevity and safety of the thin-walled concrete constructions
typ: artykuł
Rębielak, Janusz
Designing of structural systems with application of principle of superposition
typ: artykuł
Sroka-Burdzińska, Agnieszka
Determinants of shaping an architectural form and structure in wooden halls
typ: artykuł
Zych, Teresa
New Generation Cementitious Composites with fibres – properties and application
typ: artykuł
Żwirek, Paweł
Selected issues of structure forming of the contemporary single and multi-curved roofs
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander
A moisture transfer in external walls with natural stone cladding glued directly to thermal insulation layer
typ: artykuł
Chądzyński, Andrzej
The hygrothermal aspects of forming the internal structure of the roof slope
typ: artykuł
Dębowski, Jacek; Nowak, Katarzyna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Airtightness of the large panel buildings before and after thermal modernization
typ: artykuł
Garbalińska, Halina; Bochenek, Magdalena
The deterioration of strength and thermal properties of autoclaved aerated concrete as a result of capillary moisture
typ: artykuł
Kamisiński, Tadeusz; Kinash, Roman; Pilch, Adam; Rubacha, Jarosław
The influence of new material technology on acoustic treatment of modernized interiors
typ: artykuł
Kisilewicz, Tomasz
On rational design of low energy building external components
typ: artykuł
Kram, Dorota; Nowak, Katarzyna
The impact of detail solutions in the wooden building structures on the thermal parameters of the enclosure
typ: artykuł
Nowak, Katarzyna; Zastawna-Rumin, Anna
Examination of a wall barrier containing phase change material in a climate chamber
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/