Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 23. Architecture iss. 10-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8


Technical Transactions iss. 23. Architecture iss. 10-A
typ: numer czasopisma
Białobłocka, Karolina
Historic colour schemes in Silesian secular interiors
typ: artykuł
Chylińska, Dagmara; Kosmala, Gerard
“Urban labyrinths”: the identity of cities and the creation of their images as tourist attractions. The case of the backyards and lanes of Lublin, Wroclaw and Katowice
typ: artykuł
Kmieć, Maria
Green wall technology
typ: artykuł
Konopacki-Maciuk, Zbigniew
Trams as tools of urban transformation in french cities
typ: artykuł
Szyszko, Danuta
Narrativeness as a characteristic feature of modern stained glass art in modernist and postmodernist interiors of the churches in Krakow
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
A house and a territory. Ideas, values, strategies
typ: artykuł
Orzechowska-Szajda, Iwona
Complexity as an indicator of aesthetic quality of landscape
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/