betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 23. Architecture iss. 10-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8


Technical Transactions iss. 23. Architecture iss. 10-A
Typ: numer czasopisma
Białobłocka, Karolina
Historic colour schemes in Silesian secular interiors
Typ: artykuł
Chylińska, Dagmara; Kosmala, Gerard
“Urban labyrinths”: the identity of cities and the creation of their images as tourist attractions. The case of the backyards and lanes of Lublin, Wroclaw and Katowice
Typ: artykuł
Kmieć, Maria
Green wall technology
Typ: artykuł
Konopacki-Maciuk, Zbigniew
Trams as tools of urban transformation in french cities
Typ: artykuł
Szyszko, Danuta
Narrativeness as a characteristic feature of modern stained glass art in modernist and postmodernist interiors of the churches in Krakow
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
A house and a territory. Ideas, values, strategies
Typ: artykuł
Orzechowska-Szajda, Iwona
Complexity as an indicator of aesthetic quality of landscape
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/