Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 40

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2014
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 40
typ: numer czasopisma
Jagieła, Beata; Gosztyła, Marek
Restauracja ołtarza wielkiego w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie
typ: artykuł
Przygodzki, Dominik
Palatium Mieszka I i Dąbrówki w Poznaniu. Analiza możliwości ekspozycji architektonicznej
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Droga Królewska: dziedzictwo i ochrona dawnego szlaku na terenie Jordanii
typ: artykuł
Skrężyna, Klaudia
Wokół lokacyjnego układu urbanistycznego miasta Słomnik
typ: artykuł
Rapp, Piotr
Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Karolak, Anna
Historyczne złącza ciesielskie
typ: artykuł
Gołembnik, Andrzej
Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/