betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 40

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2014
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 40
Typ: numer czasopisma
Jagieła, Beata; Gosztyła, Marek
Restauracja ołtarza wielkiego w kościele oo. Bernardynów w Rzeszowie
Typ: artykuł
Przygodzki, Dominik
Palatium Mieszka I i Dąbrówki w Poznaniu. Analiza możliwości ekspozycji architektonicznej
Typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Droga Królewska: dziedzictwo i ochrona dawnego szlaku na terenie Jordanii
Typ: artykuł
Skrężyna, Klaudia
Wokół lokacyjnego układu urbanistycznego miasta Słomnik
Typ: artykuł
Rapp, Piotr
Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Karolak, Anna
Historyczne złącza ciesielskie
Typ: artykuł
Gołembnik, Andrzej
Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/