Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 13. Environment Engineering iss. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 13. Environment Engineering iss. 1-Ś
typ: numer czasopisma
Chełmecki, Jarosław; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
The inertance function in dynamic diagnosis of undamaged and damaged structures
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Influence of a surcharge line load on cantilever sheet pile wall behavior
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Risk calendar as a supplement of a basic risk analysis in a water supply system
typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz; Kravchenko, Pavel; Smolak, Wawrzyniec
Comparison of CPRF modeling studies results to theoretical ones in soil with a low bearing capacity
typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz; Stefański, Łukasz; Pietrzykowski, Paweł
Transformational functions for displacement columns performed in cohesive low-bearing-capacity soils
typ: artykuł
Kanty, Piotr
Research on the influence of the applied stone column formation method on the consolidation time of the surrounding soil
typ: artykuł
Kisiel, Paweł; Kwiecień, Arkadiusz
Numerical analysis of a polymer flexible joint in a tensile test
typ: artykuł
Mirosław-Świątek, Dorota; Merkel, Maria; Giżyński, Witold
Application of the filtration numerical model for the assessment of the effectiveness cut off walls in levees
typ: artykuł
Popielski, Paweł; Kowalczyk, Sebastian; Mieszkowski, Radosław; Chadaj, Marek; Krysiak, Michał; Smoliński, Błażej
The application of geophysical methods and numerical modeling for the evaluation of embankment technical conditions
typ: artykuł
Puzdrowska, Marta
Application of numerical methods in the design and analysis of fish pass efficiency
typ: artykuł
Słowikowski, Daniel; Kacprzak, Grzegorz
Implementation of low pressure injection for soil reinforcement and sealing – selected application
typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Comparison of slope stability predictions by gravity increase and shear strength reduction methods
typ: artykuł
Toś, Cezary
Supervised classification of laser scanning data in the assessment of technical conditions of masonry constructions
typ: artykuł
Zając, Bogusław
Thermal aspects of filling gaps and loss in concrete pavement repair
typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina; Popielski, Paweł
Utilisation of terrestrial laser scanning for verification of geometry of numerical models of hydrotechnical structures using the example of a section of the concrete Besko Dam
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/