Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Lwowiana

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 10

Bratro, Emil (red.); Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie
Księga pamiątkowa : wydana z okazji 60-letniego jubileuszu Towarzystwa : 1877-1937
typ: książka
Włodek, Tadeusz
Publikacje Mechanicznej Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej : rok 1936. Cz. 1, 49, Badania nad doborem kształtu małej próbki na udarność
typ: książka
Hawliczek, Józef
Nowe metody utleniania żelazocjanków na żelazicjanki
typ: książka
Steinhaus, Hugo
Czem jest, a czem nie jest matematyka
typ: książka

Domy wołyńskie
typ: książka
Rechowicz, Kazimierz
Kościółek dwunawowy św. Zenona obok Castelleto di Brenzone nad jeziorem Garda
typ: książka
Krajewski, Adam
Lwowskie przedmieścia : obrazki i szkice z przed pół wieku
typ: książka
Bogucki, Jan
Rozwój budownictwa żelaznego i jego wpływ na architekturę : wykład wygłoszony na inauguracyę roku naukowego 1908/9 w Szkole Politechnicznej we Lwowie, w dniu 14 października 1908
typ: książka

Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznéj we Lwowie : na rok naukowy 1883-8 : XII
typ: książka
Topolnicki, Jan
Mapa Rzeczpospolitej Polskiej / ułożona i rysowana w roku 1862 przez Jana Topolnickiego, podług map: Lelewela, Wrotnowskiego i Zanoniego i podług opisów: Balińskiego, Lelewela i St. Sarnickiego przez Jana Topolnickiego
typ: książka


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/