betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 30

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Conservation News : journal of the Association of Monument Conservators
Data wydania 2011
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 30
Typ: numer czasopisma
Skarżyńska-Wawrykiewicz, Magdalena; Wawrykiewicz, Leszek
Rola badań architektonicznych prowadzonych w zabytkach na przykładzie adaptacji przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim
Typ: artykuł
Barański, Marek
Baszta Bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim w świetle nowych badań
Typ: artykuł
Hadamik, Czesław
Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku. Część I
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Radymno. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta lokacyjnego w świetle analizy materiałów kartograficznych
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Nowak, Tomasz; Ostrycharczyk, Anna
Hybrydowa kopuła z drewna klejonego i stali - studium konstrukcji
Typ: artykuł
Prarat, Maciej
O potrzebie badań ciesielskich konstrukcji młynów wietrznych na przykładzie prac konserwatorskich przy koźlaku z Bierzgłowa na ziemi chełmińskiej
Typ: artykuł
Bednarz, Łukasz; Gryczewska, Dorota
Konserwacja i rewitalizacja dzwonnicy przy bazylice pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Mierzejewska, Olga; Hamrol, Katarzyna; Misztal, Witold
Utrwalanie koron murów obiektów historycznych przeznaczonych do ekspozycji w formie trwałej ruiny
Typ: artykuł
Sękowski, Jerzy
Wybrane problemy geotechniczne zabytkowych obiektów sakralnych
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof
Wzmacnianie kopuł obrotowych na kierunku równoleżnikowym
Typ: artykuł
Wilk, Dariusz; Bratasz, Łukasz; Frączek, Piotr; Obarzanowski, Michał; Klisińska-Kopacz, Anna; Czop, Janusz
Konstrukcja i zastosowanie ram mikroklimatycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Moczko, Marta; Moczko, Andrzej; Wala, Danuta
Beton Hali Stulecia (UNESCO List) we Wrocławiu
Typ: artykuł
Rudkowski, Tadeusz M.
Pierwsza kadencja. Wspomnienie
Typ: artykuł
Kowalczyk, Jerzy
Trzy konferencje naukowe Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Typ: artykuł
Sarnik-Konieczna, Maria
Trzydziestolecie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ludzie i wydarzenia
Typ: artykuł
Stępiński, Krzysztof
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w ostatnim dziesięcioleciu
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/