betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 23
12
następne

Bartkowicz, Barbara
Rola planowania przestrzennego w konkretyzacji zadań strategicznych przemian i aktywacji przestrzeni
Typ: artykuł
Králová, Eva
Strategic intervention in the areas with special preserving regime
Typ: artykuł
Gasidło, Krzysztof
Przestrzenne instrumenty aktywizacji gospodarczej w planowaniu regionalnym. Przykład województwa śląskiego
Typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Obszary strategicznej interwencji w południowej Polsce
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Strategiczne węzły w przestrzeni przepływów
Typ: artykuł
Lenartowicz, J. Krzysztof
Potencjał państwowej kopalni węgla kamiennego Jawiszowice jako dziedzictwa techniki i ogniska strategicznej interwencji w gminie Brzeszcze. Prolegomena projektu rewitalizacji
Typ: artykuł
Blazy, Rafał
Obszar strategiczny czy obszar problemowy? Gra interesów czy dobro wspólne?
Typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Planowanie przestrzenne a tereny cenne przyrodniczo w obszarach wybranych miast małopolski
Typ: artykuł
Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Nowe obszary aktywności w miastach małopolski na wybranych przykładach terenów likwidowanych funkcji zamkniętych
Typ: artykuł
Pawlak, Anna
Działania przestrzenne w programach rewitalizacji obszarów miejskich – wybrane przykłady małych miast małopolski
Typ: artykuł
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Strategiczna interwencja w obszarach górskich na przykładzie współpracy polsko-słowackiej
Typ: artykuł
Wójcikowski, Wojciech
Obszary strategicznej interwencji w regionie uzdrowisk popradzkich
Typ: artykuł
Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Małe miasto jako obszar strategicznej interwencji
Typ: artykuł
Stępień, Anna
Kryteria wyznaczania obszarów strategicznej interwencji w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Przykład Małopolski
Typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Zielona struktura krakowskiego obszaru metropolitalnego jako element strategicznej interwencji
Typ: artykuł
Hrabiec, Andrzej
Obszary strategiczne interwencji w miejscach rewitalizowanych miast metropolii krakowskiej
Typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Miejskie centra metropolii jako obszary strategicznej interwencji – przykład krakowski
Typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Tereny rekreacji jako obszar interwencji w strefie podmiejskiej
Typ: artykuł
Mełges, Hubert; Mełges, Małgorzata
Niekontrolowane procesy osadnicze i ich wpływ na planowanie przestrzenne w terenach ochrony krajobrazowej
Typ: artykuł
Podhalański, Bogusław; Arvay-Podhalańska, Ewa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiego Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie jako przykład obszaru strategicznej interwencji w województwie śląskim
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/