Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 16. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 18


Strony redakcyjne
typ: artykuł
Bielawka, Stanisław
Przemiany architektoniczno-krajobrazowe wsi karpackiej na przykładzie Komańczy
typ: artykuł
Chylińska, Dagmara; Kosmala, Gerard
Humanizacja i dehumanizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie współczesnego Wrocławia
typ: artykuł
Daszkiewicz, Filip
Kategoria prawdy w języku architektury
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Dom w naturze. Domy Lund Hagem Arkitekten
typ: artykuł
Jaworski, Paweł
Osiedla patronackie koncernu Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben – pytanie o tożsamość przestrzeni sąsiedzkiej
typ: artykuł
Jaworski, Paweł
Policentryczność obszaru metropolitalnego jako kontekst programu rewitalizacji śródmieścia Katowic
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Minimalizacja miast – dzieła sztuki – wybrane problemy
typ: artykuł
Kucharczyk, Marcin
Inkluzywizm a społeczna odpowiedzialność architekta
typ: artykuł
Mika, Paweł
Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka wystąpienia naturalnej korozji elementów przeszklonych fasad
typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część I
typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Największe przedmieście Krakowa. Zarys rozwoju przestrzennego Garbar. Część II
typ: artykuł
Pieczara, Marta
Kimbell Art Museum: kontekst a tworzenie architektury
typ: artykuł
Schubert, Jan
Pochówki żołnierskie w tradycji historycznej do czasów I wojny światowej. Powstanie cmentarzy wojskowych
typ: artykuł
Schubert, Jan
Służby grobownicze armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej w czasie I wojny światowej (1915–1918)
typ: artykuł
Tołłoczko, Zdzisława
Z kart dziejów historyzmu europejskiego na przykładzie architektury rezydencjonalno-reprezentacyjnej na Łotwie w XIX wieku
typ: artykuł
Złowodzki, Maciej
J. Tadeusz Gawłowski (1926–2009) – architekt, twórca i profesor czterech uczelni
typ: artykuł
Złowodzki, Maciej; Wiszowaty, Andrzej; Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Koncepcja rewitalizacji Nowego Korczyna
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/