Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 7. Mechanics iss. 2-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 35
12
następne


Technical Transactions iss. 7. Mechanics iss. 2-M
typ: numer czasopisma
Cyklis, Piotr; Duda, Roman
Computer driven automatic control of the hybrid two stage refrigeration cycle
typ: artykuł
Cyklis, Piotr; Młynarczyk, Przemysław
The role of the CFD modelling in the shape optimization of the pressure pulsations dampers
typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Quaternions – alternative for Euler angles in kinematic analysis of machine mechanisms
typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Modeling of heat flow through multilayer internal supports of cryogenic vessels
typ: artykuł
Dębiński, Tomasz; Hojny, Marcin; Jędrzejczyk, Dariusz
Stereoscopic visualization for model of deformation of steels with mushy zone
typ: artykuł
Domagała, Mariusz
Modelling of direct acting relief valve using CFD-FSI simulation
typ: artykuł
Duda, Piotr; Duda, Roman
Modeling of gas flow through valve (CRV)
typ: artykuł
Duda, Piotr; Felkowski, Łukasz
Modeling of stress state in thick walled pressure element based on European Standards and proposed creep equation
typ: artykuł
Fabiś-Domagała, Joanna
FMEA analysis of a hydraulic cylinder using artifical neural network
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Asynchronous buffer read method in development of DAQ application for supporting research of hydraulic systems
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
The use of linear guides to move HEAVY loads
typ: artykuł
Habel, Jacek
The idea of database for recording intermediate states of rotary parts for CAPP use
typ: artykuł
Hojny, Marcin; Tarasiuk, Jacek; Wroński, Sebastian
Development of the modeling strategy for the steel deformation in semi-solid state tomographic studies
typ: artykuł
Kluziewicz, Michał
Experimental verification of kinetostatic model of strut suspensio mechanism
typ: artykuł
Kwaśny, Waldemar; Jung, Tymoteusz
The influence of deposition conditions on structure of PVD coatings obtained in the magnetron process
typ: artykuł
Lempa, Paweł; Lisowski, Edward
Automated generation of 3D models of hydraulic components
typ: artykuł
Lisowski, Edward; Rajda, Janusz
CFD analysis of flow forces acting on the spool of directional control valve type WE10J
typ: artykuł
Lisowski, Filip
Numerical computation of stresses and deformations in the planetary roller screw components
typ: artykuł
Lisowski, Filip
Optimization of a curvilinear thread profile in a planetary roller screw
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/