betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 43
123
następne

Barnaś, Janusz
Elewacje dynamiczne – kształtowanie nowoczesnych elewacji – dobór technologii i materiałów
Typ: artykuł
Byrdy, Aleksander
Dachy strome – nowe możliwości wykonywania okładzin kamiennych
Typ: artykuł
Cremers, Jan
Soft skins – innovative foil and textile architecture
Typ: artykuł
Dębowski, Jacek; Radoń, Marcin
Błędy projektowo-wykonawcze przyczyną uszkodzeń balkonów w budynkach systemowych
Typ: artykuł
Dziedzic, Bogdan
Skuteczna termoizolacja ścian piwnic i cokołów
Typ: artykuł
Gaczoł, Tomasz
Komin jako detal architektoniczny – wybrane przykłady
Typ: artykuł
Gawryluk, Dorota
Wykorzystanie współczesnych technologii budowlanych w modernizacji i rekonstrukcji wybranych obiektów i przestrzeni historycznych w Białymstoku
Typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologii betonu w kształtowaniu architektury
Typ: artykuł
Górski, Jerzy
Efekty architektoniczne wynikające z wymagań legislacyjnych i nowych możliwości technologiczno-materiałowych
Typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Rozwiązania nawierzchni przy zabytkowych zespołach sakralnych
Typ: artykuł
Kamisiński, Tadeusz; Kinash, Roman; Pilch, Adam; Rubacha, Jarosław
Akustyka auli Politechniki Lwowskiej
Typ: artykuł
Knez, Anna Katarzyna
Dom towarowy dzisiaj. Rola nowych technologii w kształtowaniu formy architektonicznej
Typ: artykuł
Konarzewska, Bogusława
Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek–człowiek
Typ: artykuł
Kosała, Krzysztof; Kamisiński, Tadeusz
Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych
Typ: artykuł
Kram, Dorota
Drewno naturalnym surowcem współczesnego budownictwa
Typ: artykuł
Magdziak-Grabowska, Monika
Współczesne technologie a komfort życia osób starszych
Typ: artykuł
Marcinkowski, Robert
Mankamenty domów z bali. Przeciwdziałanie i uwagi w kontekście projektowania architektonicznego
Typ: artykuł
Mika, Paweł
Klasyfikacja prefabrykowanych betonowych rozwiązań fasadowych oraz przyczyny ich marginalnego znaczenia na polskim rynku budowlanym
Typ: artykuł
Nyka, Lucyna; Konarzewska, Bogusława
Procesy integracji nowoczesnych systemów obrazowania ze strukturalnymi rozwiązaniami fasad budynków
Typ: artykuł
Owerczuk, Aleksander
Stare i nowe materiały budowlane w zabytkach architektury
Typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/