betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 41

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 41
Typ: numer czasopisma
Barnat-Hunek, Danuta; Smarzewski, Piotr; Szafraniec, Małgorzata
Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły
Typ: artykuł
Wasik, Bogusz
Zamki pokrzyżackie w województwie chełmińskim w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Typ: artykuł
Czarniecki, Maciej; Czerek, Daniel
Remont Hali Stulecia 2009–2011
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał
Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)
Typ: artykuł
Ałykow, Krzysztof; Napiórkowska-Ałykow, Magdalena
O wadliwym kształtowaniu materii zabytków architektury
Typ: artykuł
Bocheński, Stanisław; Piskozub, Jerzy
Budowa budynków Wydziału Elektrycznego D1 i Wydziału Lotniczego D2 Politechniki Wrocławskiej – historia pewnej iluzji
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Nowe Brzesko. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta z połowy XVI wieku w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej
Typ: artykuł
Głuszewski, Wojciech
Unikatowe cechy radiacyjnej konserwacji dużych zbiorów obiektów o znaczeniu historycznym
Typ: artykuł
Wójcik, Aleksandra; Laudy, Agnieszka; Andres, Bogusław; Oleksiewicz, Anna
Fungia obiektów muzealnych na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz
Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/