Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Barnaś, Krzysztof
Elewacje zielone – nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie
typ: artykuł
Celadyn, Wacław
Koncepcje energetyczne budynków – metody prezentacji
typ: artykuł
Cremers, Jan
Hochschule für Technik (HFT) Stuttgart’s project home+ for the Solar Decathlon Europe 2010 in Madrid, key innovations
typ: artykuł
Dębowski, Jacek; Radoń, Marcin
Sposoby rozwiązania instalacji w budynkach autonomicznych
typ: artykuł
Drapella-Hermansdorfer, Alina
Ekodzielnica jako element współczesnej teorii i praktyki urbanistycznej
typ: artykuł
Eicker, Ursula; Pesch, Ruben; Thumm, Felix; Dalibard, Antoine
Geothermal energy use for heating and cooling of a low energy building
typ: artykuł
Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Budownictwo samowystarczalne energetycznie w strategii województwa małopolskiego
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Energooszczędna rzeźba do mieszkania
typ: artykuł
Gałek, Paweł
Wybrane rozwiązania ciepłochronne detali konstrukcyjnych w budynkach niskoenergetycznych
typ: artykuł
Garbalińska, Halina; Bochenek, Magdalena
Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych
typ: artykuł
Gintowt, Jolanta
Ekologiczne aspekty budownictwa pasywnego na przykładzie realizacji inwestycji
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Pionowe ogrody – idea, technologia i estetyka na nowy wiek
typ: artykuł
Kuczia, Piotr
Solarna aktywacja budynków: 10 rozwiązań strukturalnych
typ: artykuł
Łakomy, Katarzyna; Bobek, Wojciech
Nowoczesne systemy konstrukcji pod pnącza – technologie, rozwiązania i problemy projektowe, dobór roślinności
typ: artykuł
Kusionowicz, Teresa
Biologia energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
typ: artykuł
Majerska-Pałubicka, Beata
Powierzchnie biologiczne czynne jako element przegród budowlanych
typ: artykuł
Markiewicz, Przemysław
Innowacyjne rozwiązania projektowe dla budynków energooszczędnych i pasywnych
typ: artykuł
Masły, Dariusz
Wpływ nowych technologii na sprawność działania inteligentnego biurowca zrównoważonego
typ: artykuł
Przesmycka, Elżbieta
Nowoczesne technologie budowlane w projektowaniu zrównoważonym w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej
typ: artykuł
Solska, Małgorzata
Architektura organiczna i bioniczna a nowoczesne technologie budowlane
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/