Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 2. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Contemporary problems in architecture and urbanizm. Vol. VI = Współczesne problemy w architekturze i urbanistyce. T. VI
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16


Technical Transactions iss. 2. Architecture iss. 2-A
typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Jacek
Introduction
typ: artykuł
Barański, Marcin
Effects of good government
typ: artykuł
Burak-Gajewski, Piotr
Da Capo City
typ: artykuł
Celadyn, Wacław
Climatic aspects of durability in contemporary architecture
typ: artykuł
Charciarek, Marcin
Three ideas of modernity – three materials of concrete architecture
typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Two groups of churches in German sacred architecture of the historicism trend on the basis of chosen works of Conrad Wilhelm Hase and Karl Friedrich Schinkel
typ: artykuł
Galas, Ewelina
Restituted city space
typ: artykuł
Kobylarczyk, Justyna
Contemporary picture of the China city – an event between an architecture and a man
typ: artykuł
Kozień-Woźniak, Magdalena
The archetypes of contemporary theaters on examples of athens’ ancient buildings
typ: artykuł
Langer, Piotr
Contemporary identity of mining towns – example of bavarian mines in Oberpfalz region
typ: artykuł
Makowska, Beata
The influence of major cities architecture (Paris, Rennes, Vienna, Graz) on form of Krakow town houses from the turn of the 20th century
typ: artykuł
Nowak, Marta
Architecture dressed in rationalism
typ: artykuł
Palej, Michał
Urban recycling – design strategies fulfilling the needs of contemporary cities and their societies
typ: artykuł
Skaza, Maciej
Tokyo. One city. Ten cases of architecture
typ: artykuł
Urbańska, Marta A.
Danish design and the concepts of Ronald Dworkin
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/