Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 7. Fundamental Sciences iss. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2014
ISSN 2081-2671
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 24
12
następne


Technical Transactions iss. 7. Fundamental Sciences iss. 1-NP
typ: numer czasopisma
Duda, Roman
Foreword
typ: artykuł
Banionis, Juozas
The famous mathematician of Lithuanian University Otto Theodor Volk (1892‒1989)
typ: artykuł
Bartnicka, Kalina
Access of higher education and study for Poles in the second half of 19th century
typ: artykuł
Bečvářová, Martina
The role of Czech mathematicians in the Balkans (1850‒1900)
typ: artykuł
Ciesielska, Danuta; Domoradzki, Stanisław
On mathematical lectures at the Jagiellonian University in the years 1860‒1918. Essay based on manuscripts
typ: artykuł
Demidov, Sergey S.
The origins of the Moscow school of the theory of functions
typ: artykuł
Domoradzki, Stanisław; Zarichnyi, Mykhailo
On some aspects of the set theory and topology in J. Puzyna’s monumental work
typ: artykuł
Duda, Roman
Some remarks concerning reception of mathematics in Central-Eastern Europe in the years 1850‒1920
typ: artykuł
Koroński, Jan
Władysław Zajączkowski and differential equations in Poland in the second half on the nineteenth century
typ: artykuł
Koroński, Jan
Mathematical publications in the Annals of the Cracow Scientific Society (1817‒1872)
typ: artykuł
Koroński, Jan
Mathematical publications in the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow (1872‒1894)
typ: artykuł
Koroński, Jan
A note on mathematical publications of Polish mathematicians in the Memoirs of the Society of Exact Sciences in Paris (1870‒1882)
typ: artykuł
Lichocka, Halina
Swiss experiences of Ignacy Mościcki
typ: artykuł
Mierzecki, Roman
Chemical ideas and the development of chemical and petroleum industry on the Polish territory since 1850 to 1920
typ: artykuł
Moravcová, Vlasta
History of descriptive geometry with an emphasis to the boom of descriptive geometry in Austro-Hungarian Empire in the 19th century
typ: artykuł
Munkácsy, Katalin
Remarks on non-Euclidean geometry in the Austro-Hungarian Empire
typ: artykuł
Schumann, Andrew
On the history of logic in the Russian Empire (1850–1917)
typ: artykuł
Sinkevich, Galina I.
The notion of connectedness in mathematical analysis of XIX century
typ: artykuł
Sinkevich, Galina I.
Concepts of a number of C. Méray, E. Heine, G. Cantor, R. Dedekind and K. Weierstrass
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/