betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 44
123
następne

Frampton, Kenneth
Rappel à L’ordre: głos w sprawie tektoniki
Typ: artykuł
Bardzińska-Bonenberg, Teresa
Kontynuacja i nowatorstwo w architekturze europejskiej – historia zmian
Typ: artykuł
Barełkowski, Robert
Kot Schroedingera i antylogie współczesnej architektury
Typ: artykuł
Battaino, Claudia
Na obrzeżach trwałości. Subtelne praktyki relacyjne
Typ: artykuł
Białkiewicz, Andrzej
Trwanie, przemijanie a funkcja
Typ: artykuł
Bonenberg, Wojciech
O brzydocie i sposobach jej utrwalania
Typ: artykuł
Cotti, Lorenzo
Zapomniana architektura
Typ: artykuł
Dąbrowska-Milewska, Grażyna
Nowe życie dawnej architektury przemysłowej – przykłady z „Manchesteru Północy”
Typ: artykuł
Dürschke, Gerhard J.
Protasis – Epitasis – Katastasis
Typ: artykuł
Eckert, Wojciech
Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha
Typ: artykuł
Fein, Raimund
Architektura przemijająca to nie architektura
Typ: artykuł
Fołtarz, Adam
Trwanie czy przemijanie w wielowartościowości architektury – obiektu sztuki użytecznej
Typ: artykuł
Gajewski, Piotr
Udręka i dziedzictwo
Typ: artykuł
Gronostajska, Barbara Ewa
Wielka płyta – architektura wciąż żywa
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Architektura w procesie przemijania
Typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Przeszłość stale istnieje
Typ: artykuł
Hansen, Dirk
Dom z przynajmniej dwiema kolumnami. Trwałość i nietrwałość w architekturze
Typ: artykuł
Hecker, Zvi
Trwałość i tymczasowość architektury na przykładzie zespołu Królewskiej Policji Holenderskiej Kmar
Typ: artykuł
Juzwa, Nina; Postawa, Aleksandra
Trwanie i przemijanie wzorców w architekturze prywatnych domów rezydencjalnych – dyskurs pomiędzy architekturą formalnie lansowaną a życzeniami prywatnego użytkownika
Typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Trwanie i przemijanie architektury – stymulacje twórczości
Typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/