betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Contemporary problems in architecture and urbanizm, vol. VII = Współczesne problemy w architekturze i urbanistyce, T. VII
Data wydania 2015
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 3. Architecture iss. 3-A
Typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Jacek
Introduction
Typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna
Reflections on Italian architecture of the Renaissance, or a subjective travel journal of an architect
Typ: artykuł
Broniewicz, Piotr
Sport and culture architecture for small communities on the example of the Icelandic experience
Typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech Jan
Tuscany as neighbourhoods of spatial structures
Typ: artykuł
Filipowski, Szymon
Natural and artificial shapes, and their interpretation
Typ: artykuł
Huebner, Jarosław
Research into relationship between art of wise continuation and other methods of an architect’s work on the example of the Rockefeller Center design and its implementation
Typ: artykuł
Kuc, Sabina
Architectural and urban comprehensivenes in thermal spas in Styria and Burgenland in Austria
Typ: artykuł
Lasiewicz-Sych, Angelika
Strategy of placemaking – an essay on Seattle architecture
Typ: artykuł
Nassery, Farid
Antonio Gaudi’s works of architecture in the aspect of chosen geometrical surfaces
Typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Attractiveness of the Manhattan district
Typ: artykuł
Taczalska, Anna
Energy-saving and ecological solutions applied in modern German office buildings
Typ: artykuł
Waszczyszyn, Elżbieta
The changes in 19th century European hospital architecture. Selected examples
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/