Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 101
123456
następne

Baborska-Narożny, Magdalena
Projektowanie uwzględniające rozbiórkę – kształtowanie nieuniknionego
typ: artykuł
Banach, Marzena
Architektura Puszczykowa (miasta-ogrodu) – wczoraj i dziś
typ: artykuł
Barełkowska, Katarzyna
Architektura pamięci – trwanie miejsca
typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Trwanie form
typ: artykuł
Bartnicka, Małgorzata
Tymczasowe potrafi być trwałe
typ: artykuł
Berbesz, Anna Maria
Transgresja architektury w koncepcji dematerializacji i ruchu w architekturze. Zatarcie granic: budynek – świat zewnętrzny jako próba stworzenia nieprzemijalnego i zarazem ulotnego języka formy
typ: artykuł
Bigaj, Przemysław
Trwanie i przemijanie architektury jako procesy zapisu kulturowej egzystencji społeczeństwa w czasie i przestrzeni
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Motywy architektury porządkowej w XX wieku jako forma trwania i przemijania tradycji architektonicznych
typ: artykuł
Bonenberg, Agata; Giardi, Andrea
Trwanie architektury w kontekście rozwoju nowych strategii użytkowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
typ: artykuł
Brzeziński, Piotr
Kolejowe wieże ciśnień wczoraj, dziś i jutro
typ: artykuł
Butelski, Kazimierz
Architektura w hibernacji – Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze w Trypolisie, Oscar Niemeyer, Północny Liban
typ: artykuł
Charciarek, Marcin
Trwanie betonu – przemiany idei
typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech
Przemijanie i... trwanie architektury
typ: artykuł
Cisek, Ewa
Norweskie katedry jako przykład na nowo konstruowanej przestrzeni sacrum
typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Romańskie i gotyckie inspiracje w detalu architektonicznym krakowskich świątyń przełomu XIX i XX wieku – modyfikacja języka przeszłości
typ: artykuł
Dworzak-Żak, Ewa
Współczesna sztuka – nowe życie przemijającej architektury
typ: artykuł
Frysztak, Anna
Rozwój i zanik stylu
typ: artykuł
Galas, Marcin
Świadectwo Weissenhofsiedlung
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Atrium House w Trewirze
typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Trwanie i przemijanie architektury na przykładzie europejskich realizacji architektury mieszkaniowej wielorodzinnej
typ: artykuł

123456
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/