betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 101
123456
następne

Baborska-Narożny, Magdalena
Projektowanie uwzględniające rozbiórkę – kształtowanie nieuniknionego
Typ: artykuł
Banach, Marzena
Architektura Puszczykowa (miasta-ogrodu) – wczoraj i dziś
Typ: artykuł
Barełkowska, Katarzyna
Architektura pamięci – trwanie miejsca
Typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Trwanie form
Typ: artykuł
Bartnicka, Małgorzata
Tymczasowe potrafi być trwałe
Typ: artykuł
Berbesz, Anna Maria
Transgresja architektury w koncepcji dematerializacji i ruchu w architekturze. Zatarcie granic: budynek – świat zewnętrzny jako próba stworzenia nieprzemijalnego i zarazem ulotnego języka formy
Typ: artykuł
Bigaj, Przemysław
Trwanie i przemijanie architektury jako procesy zapisu kulturowej egzystencji społeczeństwa w czasie i przestrzeni
Typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Motywy architektury porządkowej w XX wieku jako forma trwania i przemijania tradycji architektonicznych
Typ: artykuł
Bonenberg, Agata; Giardi, Andrea
Trwanie architektury w kontekście rozwoju nowych strategii użytkowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Typ: artykuł
Brzeziński, Piotr
Kolejowe wieże ciśnień wczoraj, dziś i jutro
Typ: artykuł
Butelski, Kazimierz
Architektura w hibernacji – Międzynarodowe Centrum Wystawiennicze w Trypolisie, Oscar Niemeyer, Północny Liban
Typ: artykuł
Charciarek, Marcin
Trwanie betonu – przemiany idei
Typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech
Przemijanie i... trwanie architektury
Typ: artykuł
Cisek, Ewa
Norweskie katedry jako przykład na nowo konstruowanej przestrzeni sacrum
Typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Romańskie i gotyckie inspiracje w detalu architektonicznym krakowskich świątyń przełomu XIX i XX wieku – modyfikacja języka przeszłości
Typ: artykuł
Dworzak-Żak, Ewa
Współczesna sztuka – nowe życie przemijającej architektury
Typ: artykuł
Frysztak, Anna
Rozwój i zanik stylu
Typ: artykuł
Galas, Marcin
Świadectwo Weissenhofsiedlung
Typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Atrium House w Trewirze
Typ: artykuł
Głuchowski, Marcin
Trwanie i przemijanie architektury na przykładzie europejskich realizacji architektury mieszkaniowej wielorodzinnej
Typ: artykuł

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/