Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 13. Electrical Engineering iss. 2-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Technical Transactions iss. 13. Electrical Engineering iss. 2-E
typ: numer czasopisma
Banach, Agnieszka; Sułowicz, Maciej
Multi-criterion fault diagnosis of rolling bearings
typ: artykuł
Hudym, Vasyl I. ; Drozdowski, Piotr ; Hudym, Volodymyr ; Postoliuk, Andrzej ; Mamcarz, Dominik
Analysis of the work states of a pulse current electric arc furnace
typ: artykuł
Ludwinek, Krzysztof
Some aspects of inductance distributions modeling in dq0-axes and damping circuits on the rotor of a salient pole synchronous generator
typ: artykuł
Mazgaj, Witold ; Rozegnał, Bartosz ; Szular, Zbigniew
Switching losses in three-phase voltage source inverters
typ: artykuł
Młot, Adrian ; Korkosz, Mariusz ; Łukaniszyn, Marian
Analysis of integral parameters in a single-phase slotless axial-flux machine used in small wind turbines
typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz J. ; Radzik, Michał
Direct determination of periodic solution in the time domain for electromechanical converters
typ: artykuł
Szczepanik, Jerzy; Rozegnał, Bartosz
The development of the real life model of the five node power system
typ: artykuł
Szczepanik, Jerzy ; Sieńko, Tomasz
Microprocessor controlled matrix converter connector for power systems
typ: artykuł
Szromba, Andrzej
Conductance control of a shunt active power filter and active energy buffer
typ: artykuł
Szular, Zbigniew
Three-phase squirrel-cage induction generator excited by capacitor battery
typ: artykuł
Tulicki, Jarosław ; Sułowicz, Maciej
Non-invasive diagnostics of the rotor the asynchronous motor with using start up stator current
typ: artykuł
Wroński, Wojciech ; Sułowicz, Maciej ; Dziechciarz, Arkadiusz
Dynamic and static eccentricity detection in induction motors in transient states
typ: artykuł
Fedak, Volodymyr ; Nakonechny, Adrian Y.
Adaptive wavelet thresholding for image denoising using sure minimization and clustering of wavelet coefficients
typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr ; Dzelendzyak, Ulyana
Optimization of system parameters controlling electric furnace temperature using genetic algorithms
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
An improvement of the ant algorithm for the maximum clique problem
typ: artykuł
Tomczyk, Krzysztof ; Sieja, Marek
Parametric identification of system model for the charge output accelerometer
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/