Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 11. Civil Engineering iss. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 11. Civil Engineering iss. 1-B
typ: numer czasopisma
Boroń, Jacek ; Marszałek, Kazimierz
Distribution of the temperature factor in terms of building envelope protection against mould growth
typ: artykuł
Fiertak, Maria ; Stryszewska, Teresa ; Kańka, Stanisław
The sustainable construction industry vs. the final phase life cycle assessments of the internal layer of industrial chimneys
typ: artykuł
Gryc, Aleksandra ; Radoń, Jan ; Nawalany, Grzegorz
Measurements and calculations of temperature in the ground and in assemblies adjacent to an intermittently heated basement
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata ; Jasińska, Dorota
A comfort comparison of a foam seat against a seat with an auxetic spring skeleton
typ: artykuł
Karcińska, Patrycja ; Malara, Jarosław
Evaluation of the efficiency of construction workers on different days of the week in terms of fuzzy sets
typ: artykuł
Michałowski, Tomasz
Selected issues of aerodynamics of steel chimneys
typ: artykuł
Piekarczyk, Marek ; Michałowski, Tomasz ; Kowalczyk, Dawid
Examples of designing steel shell structures according to Eurocodes
typ: artykuł
Politalski, Wojciech
The loading pattern’s influence on the stress increment in prestressing steel and bending moment resistance in multi-span members post-tensioned with unbonded tendons
typ: artykuł
Rzeszut, Katarzyna ; Szumigała, Maciej ; Polus, Łukasz
Selected aspects of the proper application of structural materials in terms of corrosion
typ: artykuł
Słowiński, Kamil ; Wuwer, Walter
Experimentally and analytically based shaping of a built-up compression bar with deformable joints of the branches
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/