Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Kompozycja w architekturze
Data wydania 2015
ISSN 1731-2442
Kolekcja
Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 24
12
następne

Seruga, Wacław
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Jubileusz 45-lecia Instytutu Projektowania Urbanistycznego 1970–2015. Galeria Portretów Dyrektorów
typ: artykuł
Schneider-Skalska, Grażyna; Seruga, Wacław
Jubileusz 25-lecia Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego 1990–2015
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Czwarte zakopiańskie spotkania naukowe – 2013
typ: artykuł
Seruga, Wacław
… O architekturze mieszkaniowej XXI wieku – uwag kilka
typ: artykuł
Butelski, Kazimierz; Zapała, Magdalena
Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa
typ: artykuł
Czarny, Joanna
Przemiany jakości miasta na przykładzie Kazimierzy Wielkiej, „Mentalna mapa miasta – wpływ przemian ustrojowych”
typ: artykuł
Granello, Guido
New urban scenarios: sustainability tools and components for the not-growing cities
typ: artykuł
Kaplinska, Maryana
Some theoretical and methodological issues of regeneration of the market squares in the historic towns of Galicia
typ: artykuł
Katola, Khrystyna; Goy, Bohdan
The "Green architecture" definition development in modern projecting and building
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna na wybranych przykładach
typ: artykuł
Kozień-Woźniak, Magdalena
Forma i miejsce – projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju
typ: artykuł
Lenartowicz, J. Krzysztof
Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba analizy topologicznej przestrzeni mieszkalnej domu polskiego według projektów Józefa Gałęzowskiego
typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Alternatywne przestrzenie w mieście. Miasto spowolnione
typ: artykuł
Mysak, Natalia
Interconnection of built environment and social composition of architectural space of post-war socialistic housing estates
typ: artykuł
Orchowska, Anita
Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Pyrtek, Piotr
Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Stotsko, Rostyslav
Architectural peculiarities of the Christian theological-humanitarian educational institutions in Ukraine
typ: artykuł
Tor, Paweł
Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście
typ: artykuł
Troshkina, Olena
Theatricalization of architectural environment as human psychological need
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/