betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38335)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 17. Chemistry iss. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 17. Chemistry iss. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Gwadera, Monika ; Kupiec, Krzysztof
Modeling of adsorption in a mixing tank
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof ; Marszałek, Andrzej
On adsorption of water vapor on silica gel
typ: artykuł
Jaśkowska, Jolanta ; Chorabik, Karolina ; Majka, Zbigniew
Efficient methods for synthesis of florol and its derivatives
typ: artykuł
Kozak, Aleksander; Bonopera, Marco
Performance analysis of reinforced polymer cement mortars “RPCMs” used for repairing concrete structures
typ: artykuł
Kurańska, Maria ; Prociak, Aleksander
Flax fibers as natural filler for rigid polyurethane-polyisocyanurate foams based on bio-polyol from rapeseed oil
typ: artykuł
Larwa, Barbara ; Kupiec, Krzysztof ; Komorowicz, Tadeusz ; Neupauer, Krzysztof
Heat conduction in the ground under natural conditions and with heat exchanger installed
typ: artykuł
Machowska, Halina
Power industry – coal ecology
typ: artykuł
Malewska, Elżbieta ; Prociak, Aleksander
Modification of expandable polystyrene beads
typ: artykuł
Pluta, Klaudia ; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Scaffolds for tissue engineering
typ: artykuł
Wójtowicz, Ryszard ; Lipin, Andrey A.
The Computational-Fluid-Dynamics study of an unbaffled stirred vessel with eccentrically positioned impeller
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/