Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Architektura

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 8

Hodor, Katarzyna [Red.]; Łakomy, Katarzyna [Red.]
Współczesna ranga zieleni zabytkowej : praca zbiorowa
typ: książka
Hodor, Katarzyna [Red.]; Łakomy, Katarzyna [Red.]
Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce : praca zbiorowa
typ: książka
Kantarek, Anna Agata
O orientacji w przestrzeni miasta
typ: książka
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Koordynacja środowiskowa w kształtowaniu zrównoważonych inwestycji mieszkaniowych
typ: książka
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich : od kraalu do farmy pionowej
typ: książka
Chmielewski, Wojciech Jan
Architektura europejskiej przestrzeni kongresowej : centrum kongresowe czy też wielofunkcyjny ośrodek kultury?
typ: książka
Schneider-Skalska, Grażyna
Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego : wybrane zagadnienia
typ: książka
Kowicki, Marek
Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta : rozważania nad kształtem architektonicznym i planistycznym wsi, ośrodka społeczno-usługowego oraz domu wiejskiego w epoce postindustrialnej
typ: książka


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/