Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 42

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 12


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 42
typ: numer czasopisma
Nowak, Tomasz; Jasieńko, Jerzy ; Bednarz, Łukasz; Engel, Lech J.; Wala, Danuta
Analiza przyczyn uszkodzeń gzymsów bloku wieżowego gotyckiej bazyliki w Kołobrzegu
typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Łydżba, Dariusz; Bednarz, Łukasz; Piechówka-Mielnik, Magdalena; Rajczakowska, Magdalena
Wybrane badania betonu Hali Stulecia we Wrocławiu (obiekt UNESCO)
typ: artykuł
Kulig, Anna; Nassery, Farid; Filipowski, Szymon; Zieliński, Rafał
Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji i analizie zabytków architektury
typ: artykuł
Krupa, Michał
Przemiany architektoniczne Skawiny na przełomie XIX i XX wieku. Część II – obiekty użyteczności publicznej
typ: artykuł
Stala, Klaudia
Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy
typ: artykuł
Malik, Rafał
Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uście Solne. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej
typ: artykuł
Tomaszek, Tomasz
Zastosowanie badań rezystograficznych do analizy zakresu degradacji tkanki drzewnej w przekrojach polichromowanych elementów zrębu ścian drewnianej budowli zabytkowej w celu optymalizacji obszaru transferu polichromii (na przykładzie cerkwi w Miękiszu Starym)
typ: artykuł
Figurska-Dudek, Joanna
Dukla w średniowieczu. Prolegomena do badań
typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Sela (południowa Jordania). Stan badań nad skalnym stanowiskiem archeologicznym i aktualne działania badawcze w mikroregionie
typ: artykuł
Kaluch-Tabisz, Marta; Rajna, Karolina
Neokreacja na przykładzie ołtarza ambonowego ze Strzegomia
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/