Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41373)
Inne bazy bibliograficzne (14436)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7504)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Kaluch-Tabisz, Marta; Rajna, Karolina

Neokreacja na przykładzie ołtarza ambonowego ze Strzegomia

typ: artykuł

 

Wariant tytułu Neo-creation on the example of the pulpit-altar in Strzegom
Opublikowane w Wiadomości Konserwatorskie
Data wydania 2015
Numeracja czasopisma nr 42
Zakres stron 111-121
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Język polski
angielski
DOI 10.17425/WK42ALTAR

tematyka
Abstrakt
Realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim interdyscyplinarny projekt „Ołtarze ambonowe na Śląsku. Historia. Stan zachowania. Potrzeby konserwatorskie” ( 2014–2018) dotyczy szeroko dyskutowanego ... więcej

The interdisciplinary project entitled “Pulpit-altars in Silesia. History. A state of preservation. Restoration needs” (2014–2018) was implemented by the University of Wrocław. It concerns the widely-discussed ... więcej
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe ołtarz ambonowy, badania konserwatorskie, neokreacja w konserwacji, kościół pw. Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu

pulpit altar, conservational research, neo-creation in conservation, Holly Saviour of the World and Our Lady of Mount Carmel in Strzegom
Afiliacja publikacji/Instytut PK Zbiory cyfrowe BPK [—]

zasób
Plik zasobu KaluchTabiszM_NeokreacjaPrzykladzie.pdf
Format pdf
Licencja Creative Commons; cc by nc sa 3.0 pl (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach)
Prawo dostępu Zasób dostępny dla wszystkich
Liczba pobrań 600

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/