betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 43

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Gromnicki, Jan
Prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł, archeolog, badacz i konserwator zabytków architektury (1932–2015)
Typ: artykuł

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 43
Typ: numer czasopisma
Malczewska, Joanna
Rewaloryzacja Rynku Starego Miasta w Rzeszowie
Typ: artykuł
Kwiatkowska-Baster, Bogusława
Zespoły architektoniczne presaharyjskich dolin Maroka objęte programem ochrony konserwatorskiej UNESCO
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Tymbark. O budowie i kształcie miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości i kształtu działki lokacyjnej
Typ: artykuł
Jasieńko, Jerzy; Di Tommaso, Angelo; Bednarz, Łukasz; Casacci, Susanna; Raszczuk, Krzysztof
Analiza porównawcza – wieże zagrożone zawaleniem w Polsce i we Włoszech: różne przyczyny, podobne problemy
Typ: artykuł
Kadela, Łukasz
Charakterystyka przemian układu obronnego Wawelu. Próba oceny znaczenia jego estetyki w kontekście reakcji po 1945 roku na XIX-wieczne budowle historyczne w Krakowie
Typ: artykuł
Ślusarczyk, Marta
Cementownia Szczakowa – historia i teraźniejszość
Typ: artykuł
Rapp, Piotr
Nowe jarzmo dla dzwonu Józef na ołtarzu polowym przy bazylice w Licheniu
Typ: artykuł
Rapp, Piotr
Metodyka i przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych
Typ: artykuł
Yamaguchi, Nobuyoshi; Nakao, Masato
In situ assessment method for timbers based on shear strengths predicted with screw withdrawals
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/