betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr
Odporność ogniowa ścian murowych
Typ: artykuł
Ciołek, Witold
Powtórne przystanki plastyczności w stali rozciąganej z bardzo niskimi prędkościami obciążenia
Typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota; Smardzewski, Jerzy
Studium obliczeniowe nad auksetyczną strukturą siedziska na obciążenia statyczne i dynamiczne od siadania
Typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Algorytm wyznaczania strefy ściskanej w zagadnieniu zakotwień oraz w przypadku przekroju żelbetowego projektowanego według NL
Typ: artykuł
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Lekkie pokrycie dachowe z izolacją pod blachą trapezową w świetle normy EC-3
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Analiza zarysowania otuliny betonowej w wyniku korozji zbrojenia
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa; Juliszewski, Lech
Dyble w drogowych nawierzchniach betonowych
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa; Midro, Marcin
Modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych po 45 latach eksploatacji
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Toś, Cezary; Zielina, Leszek; Faustmann, Dariusz
Doświadczalna ocena dokładności montażu prefabrykowanych ścian w zbiornikach sprężonych zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności
Typ: artykuł
Wójcicki, Przemysław; Winnicki, Andrzej
Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modelu plastycznego betonu
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/