Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 18. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr
Odporność ogniowa ścian murowych
typ: artykuł
Ciołek, Witold
Powtórne przystanki plastyczności w stali rozciąganej z bardzo niskimi prędkościami obciążenia
typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata; Jasińska, Dorota; Smardzewski, Jerzy
Studium obliczeniowe nad auksetyczną strukturą siedziska na obciążenia statyczne i dynamiczne od siadania
typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Algorytm wyznaczania strefy ściskanej w zagadnieniu zakotwień oraz w przypadku przekroju żelbetowego projektowanego według NL
typ: artykuł
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Lekkie pokrycie dachowe z izolacją pod blachą trapezową w świetle normy EC-3
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Analiza zarysowania otuliny betonowej w wyniku korozji zbrojenia
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa; Juliszewski, Lech
Dyble w drogowych nawierzchniach betonowych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa; Midro, Marcin
Modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych po 45 latach eksploatacji
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Toś, Cezary; Zielina, Leszek; Faustmann, Dariusz
Doświadczalna ocena dokładności montażu prefabrykowanych ścian w zbiornikach sprężonych zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności
typ: artykuł
Wójcicki, Przemysław; Winnicki, Andrzej
Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modelu plastycznego betonu
typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/