betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 44

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2015
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 44
Typ: numer czasopisma
Araoz, Gustavo F.
Tendencje dziedzictwa dziś i jutro – z perspektywy ewolucji filozofii i teorii konserwacji
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Urbanistyka i dziedzictwo kultury. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości
Typ: artykuł
Gzell, Sławomir
Europejskie miasto potrzebuje pomocy
Typ: artykuł
Szmygin, Bogusław
Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawa jego ochrony
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Nowa sztuka i architektura w kontekście dziedzictwa kulturowego
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Conservatio est continua creatio – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu przestrzeni egzystencjonalnej
Typ: artykuł
Dobosz, Piotr
Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce
Typ: artykuł
Gaczoł, Andrzej
Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość w przyszłości” Piero Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej
Typ: artykuł
Kwiatkowska-Kopka, Beata
Pomnik historii – i inne formy nobilitacji zabytku jako priorytety na rzecz powszechnego dostępu do dziedzictwa i jego promocji
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/