Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40916)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 16

Barański, Sławomir
Niedopasowany falowo pętlowy obwód transmisyjny
typ: artykuł
Burak-Romanowski, Radosław; Woźniak, Kazimierz
Energetyczne aspekty modernizacji linii kolejowych
typ: artykuł
Czuchra, Wojciech; Jakubas, Wiesław; Zając, Waldemar
Zakłócenia w obwodach torowych od pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych
typ: artykuł
Drapik, Sławomir; Kobielski, Andrzej; Prusak, Janusz
Analiza zmienności obciążeń trakcyjnych w ujęciu szeregów czasowych
typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Jeleń, Marcin
Metoda eliminacji harmonicznych prądu przekształtnika sieciowego napędu trakcyjnego
typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Jeleń, Marcin
Sterowanie napędu trakcyjnego z filtrem wyjściowym falownika napięcia
typ: artykuł
Dudek, Roman; Stobiecki, Andrzej
Hamowanie dynamiczne silników trakcyjnych sterowanych impulsowo
typ: artykuł
Dudzik, Marek
Wady konstrukcyjne transformatorów i towarzyszące im zjawiska fizyczne na przykładzie jednofazowego, wielouzwojeniowego transformatora trakcyjnego
typ: artykuł
Jagiełło, Adam S.
Właściwości bezszczotkowej maszyny prądu stałego wzbudzanej magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu pojazdów
typ: artykuł
Jarzębowicz, Leszek; Judek, Sławomir; Karwowski, Krzysztof; Lipiński, Lech; Miszewski, Mirosław
Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego
typ: artykuł
Jarzębowicz, Leszek; Karwowski, Krzysztof
Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem IPMSM małej mocy
typ: artykuł
Kaniewski, Marek
Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej pod wpływem przejazdu wielu pantografów
typ: artykuł
Lewandowski, Mirosław
Wpływ metody sterowania przekształtnikiem 4QS na widmo prądu
typ: artykuł
Płatek, Tadeusz; Mysiński, Wojciech; Zając, Waldemar
Przekształtnik podwyższający napięcie 600 V na 3000 V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego
typ: artykuł
Sikora, Andrzej; Kulesz, Barbara
Wpływ kształtu napięcia zasilania na pracę transformatorów prostownikowych 24-pulsowych
typ: artykuł
Szymański, Zygmunt
Nowoczesne metody sterowania i badań diagnostycznych pojazdu trakcyjnego z napędem hybrydowym
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/