Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 1. Architecture iss. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Tytuł tomu Problems in rural area development in terms of planning and landscaping as well as architecture = Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich
Data wydania 2015
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9


Technical Transactions iss. 1. Architecture iss. 1-A
typ: numer czasopisma
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Introduction
typ: artykuł
Cygankiewicz, Ingeborga
A village in the park scenery
typ: artykuł
Drożdż-Szczybura, Małgorzata
The architectural expression of buildings realising the ideas of urban agriculture
typ: artykuł
Łaś, Jan
People in the development of wooden architecture of Skalne Podhale
typ: artykuł
Mełges, Hubert
Housing in the Polish countryside (ruralist’s reflections)
typ: artykuł
Petelenz, Marcin
New forms of settlement – a need or a fancy?
typ: artykuł
Tarajko-Kowalska, Justyna
Factors affecting the visual perception of colour in rural architecture and landscape
typ: artykuł
Zastawnik, Andrzej
Spatial planning with public participation
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/