betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A1

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Bieda, Krzysztof
Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju Krakowa
Typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Kolonia – rewitalizacja dawnego portu Rheinauhafen
Typ: artykuł
Kadłuczka, Andrzej
Architektura Niemiec – między wczoraj a dziś, czyli conservatio znaczy creatio
Typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
Mercedes-Benz Museum Stuttgart. Rzecz i człowiek pomiędzy muzeum a megamarketem
Typ: artykuł
Kozłowski, Dariusz
Beton surowy w architekturze lat 60. i pięćdziesiąt lat później
Typ: artykuł
Misiągiewicz, Maria
Podróż w czasie i przestrzeni
Typ: artykuł
Motak, Maciej
Zarys urbanistyki i architektury Reykjavíku
Typ: artykuł
Seruga, Wacław
Jedność architektury z otoczeniem
Typ: artykuł
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Kierunki współczesnego rozwoju przestrzennego miast europejskich
Typ: artykuł
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Zabytkowe detale atrakcją nowych realizacji
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Przebudowa śródmieść niemieckich metropolii. Część 1: Kolonia, Monachium, Stuttgart
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/