betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 23. Civil Engineering iss. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2015
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Technical Transactions iss. 23. Civil Engineering iss. 3-B
Typ: numer czasopisma
Ciurej, Henryk ; Gwoździewicz, Piotr ; Mazera, Antoni
Atypical example of the reduction of the safety and durability of a typical motorway overbridge
Typ: artykuł
Derkowski, Wit ; Surma, Mateusz
Composite action of precast hollow core slabs with structural topping
Typ: artykuł
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Torsion of precast hollow core slabs
Typ: artykuł
Dyduch, Krzysztof ; Szydłowski, Rafał
Material-construction solutions applied in long-term repairs of reinforced granulation towers in nitrogen plants
Typ: artykuł
Galman, Iwona ; Kubica, Jan
Stress–strain characteristics of brick masonry under compressive cyclic loading
Typ: artykuł
Gwoździewicz, Piotr
The applicability of shape memory alloys in structures
Typ: artykuł
Gwoździewicz, Piotr; Jarno, Łukasz ; Pamin, Jerzy
Accounting for time-dependent effects in the construction stage FEM analysis of composite pre-stressed bridge girders
Typ: artykuł
Janus-Michalska, Małgorzata ; Zawiła, Rafał
Comparative study of the load-bearing capacity of composite laminated cylindrical shells
Typ: artykuł
Kaźmierczak, Szymon
Selected issues of prestressed concrete containment tanks for the storage of liquefied gases design in accordance with EN 14620
Typ: artykuł
Midro, Marcin ; Ślaga, Łukasz
Technical condition assessment and construction solution of RC digestion chamber strengthening
Typ: artykuł
Musiał, Michał
Young’s modulus test in two directions on the basis of eigenfrequencies in concrete beams
Typ: artykuł
Politalski, Wojciech
Numerical analysis of three-span slab post-tensioned with unbonded tendons at ultimate
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/